Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Level: Junior

Loại hình công việc: Freelancer

Mức lương: 12,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại học Giao Thông Vận Tả hà Nội

Thời gian học: 08/2013 ~ 08/2017

Xếp loại: Trung Bình

Chuyên ngành: CNTT

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: id.langmaster.vn

Tên công ty: Langmaster

Vị trí trong dự án: Junior

Project size: đ

Framework sử dụng: Zend Framework

Hệ quản trị:

Thời gian làm: 01/2018 ~ 07/2018

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: PHP JQuery Cơ sở dữ liệu Javascript

Mô tả công việc:

Xây dựng hệ thống quản lý CRM

Mục tiêu nghề nghiệp

Mông muốn nhận dự án làm freelancer

Kỹ năng bản thân

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, phân tích công việc, phân tích giải quyết vấn đề được đưa ra...

Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

(Đang cập nhật)