Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Level: Senior

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 25,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Cao đẳng Ispace

Thời gian học: 04/2020 ~ 04/2020

Xếp loại: Giỏi

Chuyên ngành: Mobile Develop

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: Fknox

Tên công ty: FPT Retail

Vị trí trong dự án: Leader

Project size: đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị:

Thời gian làm: 04/2020 ~

Link demo: https://fptshop.com.vn/tin-tuc/thu-thuat/huong-dan-cap-nhat-f-knox-phien-ban-moi-nhat-3-2-4-79036

Ngôn ngữ lập trình: Java

Mô tả công việc:

An application running for more than 30.000 customer of FPT Shop , it can lock the phone if the customer buy the device by installments and they don't pay their debt on time , their device will been locked automatically

Tên dự án: mPos

Tên công ty: Fpt Retail

Vị trí trong dự án: Junior

Project size: đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị:

Thời gian làm: 04/2020 ~

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: Java iOS Android Mobile Apps

Mô tả công việc:

An application for all sale dept of fpt shop , it's include all option for sale process, sell device , pay debt , buy mobile card , top up , pay with credit card , it has been connected with api of many bank and many payment channels like nganluong , payoo , agribank

Tên dự án: iHome

Tên công ty: FPT Telecom

Vị trí trong dự án: Teamlead

Project size: đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị:

Thời gian làm: 04/2020 ~

Link demo: https://ihome.fpt.net

Ngôn ngữ lập trình: Mobile Apps Java iOS Android

Mô tả công việc:

An application connect to IoT Device through ESP and Access Point to control this device , view status of device now available in appstore. This application present in FPT TECHDAY 2019 last year.

Tên dự án: Relife Online

Tên công ty: Cá Nhân

Vị trí trong dự án: Leader

Project size: đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị:

Thời gian làm: 04/2020 ~

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: Mobile Apps Java

Mô tả công việc:

My owner Game Online - multiplayer game in android platform available in VietNam Play Store have been developed by myself in 3 month , it's have more than 2000 account and present in about 6 game news without any marketing

Tên dự án: Open VPN

Tên công ty: FPT Telecom

Vị trí trong dự án: Leader

Project size: đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị:

Thời gian làm: 04/2020 ~

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: Mobile Apps iOS

Mô tả công việc:

My project run in IOS platform connected with VPN through NetworkExtension framework and NEPacketTunnelProvider

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài Mong muốn tìm được chỗ làm có cơ hội thăng tiến tốt Mong muốn tìm được chỗ làm có mức lương tốt Mong muốn tìm được nơi có cơ hội cống hiến bản thân tốt

Kỹ năng bản thân

_Have 01 years experience in Android app development. _Experience in Java , SDK ,Android Studio. _Strong knowledge about both SQLite and MySQL database. _Knowledge about XML and JSON. _Experience with connect IoT device , connect vpn , push notification , upload application to appstore , testflight , CH Play

Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

(Đang cập nhật)