Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Level: Fresher

Loại hình công việc: Freelancer

Mức lương: 7,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Thời gian học: 09/2015 ~ 06/2018

Xếp loại: Khá

Chuyên ngành: Điện Công Nghiệp

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: App tra cứu hóa đơn điện tử

Tên công ty: CyberLotus

Vị trí trong dự án: Interner

Project size: đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị:

Thời gian làm: 11/2019 ~ 01/2020

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: React Native

Mô tả công việc:

- Xây dựng và lập trình giao diện cho app - Tích hợp api vào trong app

Tên dự án: App tra cứu hóa đơn điện tử

Tên công ty: CyberLotus

Vị trí trong dự án: Interner

Project size: đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị:

Thời gian làm: 11/2019 ~ 01/2020

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: React Native

Mô tả công việc:

- Xây dựng và lập trình giao diện cho app - Tích hợp api vào trong app

Mục tiêu nghề nghiệp

- Muốn tìm được 1 công việc ổn định lâu dài để phát triển bản thân và học hỏi thêm kinh nghiệm

Kỹ năng bản thân

- Có khả năng tự học - Chịu được áp lực công việc

Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

(Đang cập nhật)