Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Level: Fresher

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: Thương lượng

Học vấn và bằng cấp

(Đang cập nhật)

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: Everon Hàn Quốc

Tên công ty: Igisoft

Vị trí trong dự án: Fresher

Project size: đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị: Client side

Thời gian làm: 01/2020 ~ 03/2020

Link demo: https://everonhanquoc.com.vn/

Ngôn ngữ lập trình: HTML5 CSS3

Mô tả công việc:

Mình thực hiện phần việc chuyển đổi giao diện từ file PSD qua Html css, sau khi cắt xong giao diện thì bàn giao cho bên backend làm.

Tên dự án: Klab

Tên công ty: Igisoft

Vị trí trong dự án: Fresher

Project size: đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị: Client side

Thời gian làm: 01/2020 ~ 02/2020

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: HTML5 CSS3

Mô tả công việc:

Mình thực hiện phần việc chuyển đổi giao diện từ file PSD qua Html css, sau khi cắt xong giao diện thì bàn giao cho bên backend làm.

Tên dự án: Celia

Tên công ty: Igisoft

Vị trí trong dự án: Fresher

Project size: đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị: Client Side

Thời gian làm: 02/2020 ~ 03/2020

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: HTML5 CSS3

Mô tả công việc:

Minh tự tham khảo 1 số website thẩm mỹ viện đã có sẵn, sau đó tự thiết kế các trang con của dự án. Ví dụ như: trang liên hệ, dịch vụ, phản hồi khách hàng, giới thiệu, thư viện ảnh, thư viện video. (Lúc mình nhận dự án này thì đã có người thiết kế xong trang chủ rồi)

Tên dự án: Thiên Sơn

Tên công ty: Igisoft

Vị trí trong dự án: Fresher

Project size: đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị: Client side

Thời gian làm: 02/2020 ~ 03/2020

Link demo: http://thienson.igisoft.vn/

Ngôn ngữ lập trình: HTML5 CSS3

Mô tả công việc:

Convert từ file PSD qua HTML CSS

Tên dự án: LiaoQiao

Tên công ty: Narcissus

Vị trí trong dự án: Fresher

Project size: đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị:

Thời gian làm: 03/2020 ~

Link demo: https://github.com/praticingNodejs/LQnarcissus

Ngôn ngữ lập trình: NodeJS ReactJS

Mô tả công việc:

Dự án có 2 thành viên. Đây là dự án xây dựng một trang web để hỗ trợ sinh viên. Trong dự án này vai trò của mình là xây dựn UI và sử dụng router để điều hướng các trang.

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài, mong muốn tìm được chỗ làm có cơ hội thăng tiến tốt, mong muốn tìm được nơi có cơ hội cống hiến bản thân tốt.

Kỹ năng bản thân

Khả năng đọc hiểu và giao tiếp bằng tiếng Anh Có khả năng trong làm việc nhóm Biết sử dụng Git, Photoshop Có khả năng thiết kế giao diện từ file PSD

Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

(Đang cập nhật)