Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Level: Fresher

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 7,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại học thông tin Liên Lạc

Thời gian học: 09/2015 ~ 06/2019

Xếp loại: Giỏi

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: ADB-Team

Tên công ty: Công ty TNHH IVS Nha Trang

Vị trí trong dự án: Fresher

Project size: 20đ

Framework sử dụng: .Net Framework, DevExpress

Hệ quản trị: SQL Server, MySQL

Thời gian làm: 03/2019 ~ 10/2019

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: C# .NET ASP.NET IT Support/Network Javascript Other

Mô tả công việc:

Developer .NET - bộ phận bảo trì phần mềm - Tham gia thực tập và làm việc trong các dự án thực tế tại công ty IVS chi nhánh Nha Trang, bộ phận bảo trì phần mềm. - Làm việc Outsource (C#, ASP.NET MVC): Tiếp nhận, điều tra, xử lý lỗi, xây dựng và cài đặt các yêu cầu chức năng mới từ khách hàng.

Mục tiêu nghề nghiệp

- Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài
- Mong muốn tìm được chỗ làm có cơ hội thăng tiến tốt
- Mong muốn tìm được chỗ làm có mức lương tốt
- Mong muốn tìm được nơi có cơ hội cống hiến bản thân tốt

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

(Đang cập nhật)