Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Level: Junior

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 6,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại học Nha Trang

Thời gian học: 08/2014 ~ 09/2018

Xếp loại: Khá

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: Mazi

Tên công ty: 9thwonder

Vị trí trong dự án: Junior

Project size: đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị:

Thời gian làm: 11/2018 ~ 10/2019

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: Tester QA

Mô tả công việc:

Test design, test function cho từng module trong hệ thống

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn được làm việc để nâng cao kinh nghiệm, có việc làm ổn định và lâu dài.

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

(Đang cập nhật)