Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Đà Nẵng Hồ Chí Minh Hà Nội

Level: Senior

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 15,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Trường cao đẳng nghề Quy Nhơn

Thời gian học: 10/2007 ~ 08/2010

Xếp loại: Giỏi

Chuyên ngành: Quản trị cơ sở dữ liệu

Học trường: Trường Đại học Quang Trung

Thời gian học: 04/2012 ~ 08/2014

Xếp loại: Khá

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: Cổng thông tin trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ quy nhơn, cổng thông tin tuyển sinh online, website quản lý dự án của Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định, website bán hàng, giảng viên giảng dạy chuyên ngành công nghệ thông tin

Tên công ty: Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Quy Nhơn

Vị trí trong dự án: Leader

Project size: đ

Framework sử dụng: Angular, reactjs, jquery, ado.net entity framework

Hệ quản trị: Csdl sql server

Thời gian làm: 07/2017 ~ 07/2019

Link demo: Http://cdktcnqn.edu.vn, http://tuyensinh.cdktcnqn.edu.vn

Mô tả công việc:

Phân tích nhu cầu của nhà trường, phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng website bao gồm: server Restful Api, client Asp.net Mvc + jquery

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn tìm được việc có cơ hội thăng tiến tốt

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

(Đang cập nhật)