Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Level: Junior

Loại hình công việc: Part-time

Mức lương: Thương lượng

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Học viện ngân hàng

Thời gian học: 07/2017 ~ 05/2021

Xếp loại: Khá

Chuyên ngành: Kế toán

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: Sale

Tên công ty: Vivimon - Kính áp tròng cao cấp

Vị trí trong dự án: Senior

Project size: đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị:

Thời gian làm: 09/2017 ~ 12/2018

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: Sale Man Telesale

Mô tả công việc:

- Tư vấn giải đáp thắc mắc của khách hàng, tư vấn bán hàng

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn tìm được môi trường mới phát triển bản thân

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

(Đang cập nhật)