Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Level: Senior

Loại hình công việc: Freelancer

Mức lương: 12,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM

Thời gian học: 11/-0001 ~

Xếp loại: Trung Bình

Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: B3 karaoke

Tên công ty: TSP company

Vị trí trong dự án: Senior

Project size: 115đ

Framework sử dụng: ant design

Hệ quản trị: SQL server

Thời gian làm: 06/2018 ~ 05/2019

Link demo: http://erp.b3luxurycorperation.vn/signin

Ngôn ngữ lập trình: ReactJS C#

Mô tả công việc:

Dự án B3 karaoke là phần mềm quản lý phòng hát với chức năng thanh toán, đặt và hủy phòng, quản lý kho, báo cáo thu chi theo tháng...

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn làm việc theo đam mê, và gắn bó lâu dài. Phát triển bản thân cũng như sự nghiệp lên mức thượng thừa.

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)