Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Level: Interner

Loại hình công việc: Thực tập

Mức lương: 1,500,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Cao đẳng Quốc tế TP.HCM

Thời gian học: 06/2017 ~ 06/2020

Xếp loại: khá

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: Chưa có

Tên công ty: Chưa có

Vị trí trong dự án: Interner

Project size: đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị:

Thời gian làm: 11/2019 ~

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: Javascript

Mô tả công việc:

chưa có kinh nghiệm làm việc

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn được làm việc và học hỏi nhiều điều mới

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

(Đang cập nhật)