Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Level: Fresher

Loại hình công việc: Thực tập

Mức lương: 8,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại học Công Nghệ - UET

Thời gian học: 11/2019 ~ 11/2019

Xếp loại: Giỏi

Chuyên ngành: CNTT

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: cloud exploits, whitehub

Tên công ty: CyStack

Vị trí trong dự án: Technical

Project size: 5đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị: Mysql

Thời gian làm: 11/2019 ~ 11/2019

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: SECURITY Python

Mô tả công việc:

dev & exploit

Mục tiêu nghề nghiệp

Security Researcher, CTF player, pentester, bug bounty hunter

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

(Đang cập nhật)