Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Level: Senior

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 20,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại Học Glucestershine

Thời gian học: 11/-0001 ~

Xếp loại: Khá

Chuyên ngành: QTKD

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: nhân sự

Tên công ty: BMW

Vị trí trong dự án: Leader

Project size: đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị:

Thời gian làm: 12/2018 ~ 05/2019

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: HR

Mô tả công việc:

Quản lý bộ phận nhân sự

Mục tiêu nghề nghiệp

Công việc ổn định, phúc lợi tốt

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

(Đang cập nhật)