Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Level: Senior

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 45,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại Học Bách Khoa TP HCM

Thời gian học: 10/2013 ~ 06/2018

Xếp loại: Good

Chuyên ngành: Computer Science

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: ZaloPay

Tên công ty: VNG

Vị trí trong dự án: Junior

Project size: 100đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị: Mysql

Thời gian làm: 12/2017 ~ 07/2018

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: Java

Mô tả công việc:

Integrate Gateway API

Tên dự án: App Be

Tên công ty: Be Group JSC

Vị trí trong dự án: Senior

Project size: 100đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị: Mysql

Thời gian làm: 11/2018 ~ 11/2019

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: NodeJS

Mô tả công việc:

Corporate Portal

Mục tiêu nghề nghiệp

Nơi có chế độ và môi trường làm việc tốt

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

(Đang cập nhật)