Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Level: Fresher

Loại hình công việc: Freelancer

Mức lương: 1,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: FPT POLYTECHNIC

Thời gian học: 11/-0001 ~

Xếp loại: KHÁ

Chuyên ngành: THIẾT KẾ WEB

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: PHÁT TRIỂN WEB CỦA TRƯỜNG

Tên công ty: FPOLY

Vị trí trong dự án: Fresher

Project size: đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị:

Thời gian làm: 10/2019 ~ 12/2019

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: HTML5 CSS3 Javascript

Mô tả công việc:

QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN WEB CỦA TRƯỜNG

Mục tiêu nghề nghiệp

MONG MUỐN CÓ THU NHẬP-HOC THÊM NHIỀU KIẾ THỨC

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

(Đang cập nhật)