Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Level: Interner

Loại hình công việc: Part-time

Mức lương: 6,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Học viện Kỹ thuật Quân sự

Thời gian học: 08/2015 ~ 06/2020

Xếp loại:

Chuyên ngành: Công nghệ dữ liệu

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: BIDV CROM

Tên công ty: Công ty Hệ thống thông tin FPT

Vị trí trong dự án: Interner

Project size: đ

Framework sử dụng: struts, spring, hibernate

Hệ quản trị:

Thời gian làm: 12/2017 ~

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: Java Oracle Javascript

Mô tả công việc:

dự án BIDV_CROM

Tên dự án: Funring.vn

Tên công ty: Công ty Tài Chính viễn thông FTL

Vị trí trong dự án: Interner

Project size: đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị:

Thời gian làm: 12/2017 ~

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: Java Oracle HTML5 CSS3

Mô tả công việc:

dự án funring.vn

Mục tiêu nghề nghiệp

Với thái độ tốt, có trách nhiệm với công việc, em mong muốn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và tôn trọng lẫn nhau nơi mà em có thể phát triển những kỹ năng, trau dồi kiến thức để đóng góp cho công ty.

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

(Đang cập nhật)