DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Chức vụ: CTO

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 3,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại học Vinh

Thời gian học: 09/2018 ~ 08/2019

Xếp loại: Khá

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Kinh nghiệm làm việc

(Đang cập nhật)

Mục tiêu nghề nghiệp

Để đảm bảo cho việc bảo mật thông tin ứng viên - Hệ thống không yêu cầu nhập vào số điện thoại hay email của ứng viên

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

Support IT

Phone: 02462900388

Email: system@devwork.vn

Support HR

Phone: 02462900388

Email: contact@devwork.vn

NHẬN BẢN TIN VIỆC LÀM

(Đang cập nhật)