Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Level: CTO

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 3,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại học Vinh

Thời gian học: 09/2018 ~ 08/2019

Xếp loại: Khá

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Kinh nghiệm làm việc

(Đang cập nhật)

Mục tiêu nghề nghiệp

Để đảm bảo cho việc bảo mật thông tin ứng viên - Hệ thống không yêu cầu nhập vào số điện thoại hay email của ứng viên

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

(Đang cập nhật)