DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Level: CTO

Loại hình công việc: Thực tập

Mức lương: 2,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: đâu hoc

Thời gian học: 08/2019 ~ 08/2019

Xếp loại: giỏi

Chuyên ngành: thưc tap

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: hưng thịnh

Tên công ty: may

Vị trí trong dự án: Interner

Project size: 1,989đ

Framework sử dụng: ko

Hệ quản trị: ko

Thời gian làm: 08/2019 ~ 08/2019

Link demo: ko

Ngôn ngữ lập trình: Trưởng phòng IT

Mô tả công việc:

mm

Mục tiêu nghề nghiệp

co lam

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

TOP TỪ KHÓA TUYỂN DỤNG

(Đang cập nhật)