DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội Tokyo Hồ Chí Minh

Level: Scrum Master

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 10,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại học Vinh

Thời gian học: 09/2015 ~ 08/2019

Xếp loại: Xuất sắc

Chuyên ngành: CNTT

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: Kobayashi

Tên công ty: Hachinet

Vị trí trong dự án: Leader

Project size: 2đ

Framework sử dụng: Php

Hệ quản trị: SQL

Thời gian làm: 12/2019 ~ 01/2020

Link demo: 12

Ngôn ngữ lập trình: NodeJS iOS Mobile Apps PHP

Mô tả công việc:

tham gia hết mình

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn làm việc lâu dài.

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

TOP TỪ KHÓA TUYỂN DỤNG

(Đang cập nhật)