DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Tokyo Hà Nội

Chức vụ: Tất cả vị trí

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 10,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại học Vinh

Thời gian học: 09/2015 ~ 08/2019

Xếp loại: Xuất sắc

Chuyên ngành: CNTT

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: Fitness

Tên công ty: MT

Vị trí trong dự án: Tất cả vị trí

Project size: đ

Framework sử dụng:

Môi trường máy chủ:

Thời gian làm: 08/2019 ~ 12/2019

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: C#

Mô tả công việc:

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn làm việc lâu dài

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

Support IT

Phone: 02462900388

Email: system@devwork.vn

Support HR

Phone: 02462900388

Email: contact@devwork.vn

NHẬN BẢN TIN VIỆC LÀM

(Đang cập nhật)