Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Level: Senior

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: Thương lượng

Học vấn và bằng cấp

Học trường: POSTS & TELECOMMUNICATIONS INSTITUDE OF TECHNOLOG

Thời gian học: 08/2009 ~ 06/2014

Xếp loại:

Chuyên ngành: Electronics and Telecommunications

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: IT Technician Network administration

Tên công ty: Joint Stock Company Vinpearl- Thanh Hóa Branch

Vị trí trong dự án: Senior

Project size: đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị:

Thời gian làm: 07/2012 ~ 07/2019

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: SECURITY IT Support/Network

Mô tả công việc:

IT Technician Network administration (HP, Juniper, Wireless Aruba) , Server (SAN, Storage, Server), Cummunications (Hipath 4000) Users Supporting

Tên dự án: Deploy enterprise network system

Tên công ty: Technology Joint Stock Company Sao Bắc Đẩu

Vị trí trong dự án: Junior

Project size: đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị:

Thời gian làm: 12/2016 ~ 07/2018

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: Thiết kế hệ thống SECURITY

Mô tả công việc:

Deploy Engineer Deploy enterprise network system including: Router, Switch, Firewall, Server Deploy Wireless Lan Controller system Deploy Unified Collaboration (CUCM, IM&P,CMS, CentOS…) system

Tên dự án: Receiving and troubleshooting Voip, Line

Tên công ty: International Telecommunication Joint Stock Company FPT- FTI

Vị trí trong dự án: Fresher

Project size: đ

Framework sử dụng:

Hệ quản trị:

Thời gian làm: 04/2014 ~ 12/2016

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: SECURITY IT Support/Network

Mô tả công việc:

Voip Technician Receiving and troubleshooting Voip, Line. Solution consulting for Voip users, Deploying solutions to provide services. Deploy integration of switchboard system ( Cisco, Avaya, FreePBX…)

Mục tiêu nghề nghiệp

Develop expertise in networking and security issues. Deploy and operate medium and large network models. Capture technology trends and implement new trends.

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

(Đang cập nhật)