DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Level: Junior

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 12,000,000

Học vấn và bằng cấp

(Đang cập nhật)

Kinh nghiệm làm việc

(Đang cập nhật)

Mục tiêu nghề nghiệp

android team leader

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

TOP TỪ KHÓA TUYỂN DỤNG

(Đang cập nhật)