DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Chức vụ: Teamlead

Loại hình công việc: Freelancer

Mức lương: 38,000,000

Học vấn và bằng cấp

(Đang cập nhật)

Kinh nghiệm làm việc

(Đang cập nhật)

Mục tiêu nghề nghiệp

Trở thành chuyên gia fullstack, áp dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)