DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chức vụ: Junior

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 20,000,000

Học vấn và bằng cấp

(Đang cập nhật)

Kinh nghiệm làm việc

(Đang cập nhật)

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài, mong muốn có một mức lương hợp lý

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)