DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chức vụ: Senior

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 15,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại học Công Nghệ Sài Gòn

Thời gian học: 06/2019 ~ 06/2019

Xếp loại: Khá

Chuyên ngành: CNTT

Kinh nghiệm làm việc

(Đang cập nhật)

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn tìm kiếm một chỗ làm ổn định, có thể cống hiến lâu dài. Nơi có cơ hội để học hỏi, tìm tòi những công nghệ mới mẻ, áp dụng thực tiễn trong đời sống.

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

Đăng tuyển miễn phí

Hot line: 02462900388

Email: system@devwork.vn

Support IT

Phone: 02462900388

Email: system@devwork.vn

Support HR

Phone: 02462900388

Email: contact@devwork.vn

NHẬN BẢN TIN VIỆC LÀM

(Đang cập nhật)