DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội Hồ Chí Minh

Chức vụ: Senior

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 20,000,000

Học vấn và bằng cấp

(Đang cập nhật)

Kinh nghiệm làm việc

(Đang cập nhật)

Mục tiêu nghề nghiệp

làm quản lý sau 1 năm

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

Đăng tuyển miễn phí

Hot line: 02462900388

Email: system@devwork.vn

Support IT

Phone: 02462900388

Email: system@devwork.vn

Support HR

Phone: 02462900388

Email: contact@devwork.vn

NHẬN BẢN TIN VIỆC LÀM

(Đang cập nhật)