DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chức vụ: Technical

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 8,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Thời gian học: 09/2015 ~ 05/2018

Xếp loại: trung bình

Chuyên ngành: an ninh thông tin mạng

Kinh nghiệm làm việc

(Đang cập nhật)

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn vừa được học hỏi thêm vừa được làm việc

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)