DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Chức vụ: Junior

Loại hình công việc: Part-time

Mức lương: Thương lượng

Học vấn và bằng cấp

Học trường: học viện KTQS

Thời gian học: 07/2005 ~ 08/2011

Xếp loại: Giỏi

Chuyên ngành: cntt

Kinh nghiệm làm việc

(Đang cập nhật)

Mục tiêu nghề nghiệp

mong muốn tim được công việc linh hoạt về thời gian và địa điểm.

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)