DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Tất cả địa điểm

Chức vụ: Technical

Loại hình công việc: Freelancer

Mức lương: 5,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại học Bách Khoa Hà Nội

Thời gian học: 08/2013 ~ 05/2018

Xếp loại: Khá

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Kinh nghiệm làm việc

(Đang cập nhật)

Mục tiêu nghề nghiệp

Tìm việc để thêm thu nhập

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)