DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Chức vụ: Fresher

Loại hình công việc: Full-time

Mức lương: 10,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại học Bách Khoa Hà Nội

Thời gian học: 09/2013 ~ 08/2018

Xếp loại: Khá

Chuyên ngành: Điện tử viễn thông

Kinh nghiệm làm việc

(Đang cập nhật)

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn tìm được nơi làm việc để thử thách và phát triển bản thân cũng như kĩ năng nghề nghiệp.

Kỹ năng bản thân

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)