DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hà Nội

Chức vụ: Fresher

Loại hình công việc: Part-time

Mức lương: Thương lượng

Học vấn và bằng cấp

(Đang cập nhật)

Kinh nghiệm làm việc

(Đang cập nhật)

Mục tiêu nghề nghiệp

dfdsfsdfsdfsdfsdfdsfsdfjljll;jkjkj

Kỹ năng bản thân

fsdfdsfdsfsdfsdfsdfsd

logo

Tài liệu kỹ thuật

Thông tin cơ bản avatar
Ngữ âm Giới tính
Họ tên Quốc tịch
Ngày sinh Tốt nghiệp
Địa chỉ
Email
Di động Đại học
Ngôn ngữ Tiểu học Trung học Phổ thông Trình độ chuyên môn
Có/không: Có thể sử dụng => , Không thể sử dụng => 〇
Sử dụng lần cuối: (Hiện đang sử dụng -> Hiện tại)
Sử dụng đầu tiên: Khi bạn lần đầu tiên sử dụng.
Cấp độ: 1 => Người mới bắt đầu, 2 => Người có thể quản lý bằng cách nào đó, 3 => Chuyên gia, 4 => Trên chuyên gia

Lần cập nhật cuối: 11/02/2019

Các mục Có / không Sử dụng lần cuối Sử dụng lần đầu Cấp độ Chi tiết
Basis Lập trình viên Có thể thiết kế Nhận xét
.NET-based
LAMP-based
C#
PHP
Web skill Nhà thiết kế Lập trình viên Chuyên gia
HTML/CSS
Javascript
Framework Lập trình viên Có thể thiết kế Nhận xét
ASP.NET
Laravel
Bootstrap
Asp.net MVC
Codeigniter
App domain Lập trình viên Có thể thiết kế Nhận xét
Programming Lập trình viên Có thể thiết kế Nhận xét.
Database Người dùng chung Nhà phát triển Nhận xét
SQLSERVER