DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chức vụ: Tất cả vị trí

Loại hình công việc: Thực tập

Mức lương: 6

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Đại học khoa học tự nhiên

Thời gian học: 09/2011 ~ 11/2014

Xếp loại: Khá

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Học trường: FPTNanoversity

Thời gian học: 03/2016 ~ 12/2016

Xếp loại: Khá

Chuyên ngành: Chứng chỉ MCSD

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án: product owner

Tên công ty: Cimigo

Vị trí trong dự án:

Project size: đ

Framework sử dụng: Angular, ReactJS

Môi trường máy chủ: SQLServer, MongoDB

Thời gian làm: 01/1970 ~

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: (Đang cập nhật)

Mô tả công việc:

tạo ra các sản phẩm phục vụ cho công ty

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn tìm được công việc phù hợp có nhiều va chạm với nhiều loại hình dự án khác nhau, trao dồi thêm kiến thức về kỹ năng lập trình.

Kỹ năng bản thân

Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập trình ngôn ngữ C#

(Đang cập nhật)