DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Tất cả địa điểm

Chức vụ: Tất cả vị trí

Loại hình công việc: Part-time

Mức lương: 10,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Thời gian học: 01/1970 ~

Xếp loại: Trung bình

Chuyên ngành: Điện tử kỹ thuật máy tính

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án:

Tên công ty: Công ty cổ phần Bưu chính Á ÂU

Vị trí trong dự án:

Project size: đ

Framework sử dụng: Spring, Jsf

Môi trường máy chủ:

Thời gian làm: 07/2015 ~ 12/2015

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: (Đang cập nhật)

Mô tả công việc:

+ Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ, duy trì mối quan hệ với khách hàng. + Quản lý chất lượng hàng hóa, giám sát hàng hóa của các bưu tá đi phát và lúc trở về công ty. + Báo cáo hàng hóa bị mất, hàng hỏng, hàng vỡ và giám sát hàng hóa vận chuyển.

Mục tiêu nghề nghiệp

- Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài - Mong muốn tìm được chỗ làm có cơ hội thăng tiến tốt - Mong muốn tìm được chỗ làm có mức lương tốt - Mong muốn tìm được nơi có cơ hội cống hiến bản thân tốt Mô tả thêm: + Áp dụng dụng những kiễn thức đã học vào công việc. + Tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt được áp dụng trong cuộc sống.

Kỹ năng bản thân

Kỹ năng mềm, Làm việc độc lập, nhóm. Chịu được áp lực cao trong công viêc. Có tinh thần tự học tập, dễ dàng thích ứng với môi trường làm việc Kỹ năng ngoại ngữ: Tiếng anh (500 toeic) Kỹ năng văn phòng: tin học văn phòng, biết ngôn ngữ lập trình C,C++,c#.Web development +Quản lý chất lượng sản phẩm.

(Đang cập nhật)