Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Tất cả địa điểm

Level: Tất cả vị trí

Loại hình công việc: Part-time

Mức lương: 12,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. HCM

Thời gian học: 01/1970 ~

Xếp loại: Khá

Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án:

Tên công ty: Công ty TNHH DV TM Tin Học Toàn Cầu

Vị trí trong dự án:

Project size: đ

Framework sử dụng: Spring, Jsf

Hệ quản trị:

Thời gian làm: 03/2015 ~ 06/2018

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: (Đang cập nhật)

Mô tả công việc:

Triển khai Hệ thống Phần mềm Quản trị Bệnh Viện [BV] Medisoft HIS, bao gồm các chương trình: Medisoft - Dược - Viện Phí - Report & Tool BHXH - Xét Nghiệm & Chẩn Đoán Hình Ảnh Công tác triển khai bao gồm: 1. Khảo sát hiện trạng của BV về: Hệ thống Phần cứng (máy chủ Server lưu trữ database - các máy con Client - đường truyền mạng - các thiết bị Văn phòng cần thiết [máy in, máy quét mã vạch]...) Cách tiếp cận, nền tảng tin học, kỹ năng sử dụng – vận hành Hệ thống Phần mềm của người dùng tại Cơ sở Viết báo cáo khảo sát, đánh giá hiện trạng, trình bày cùng cấp trên hầu linh hoạt thời hạn triển khai dự án. Tổ chức cài đặt Hệ thống Server máy chủ cho BV, chạy Hệ quản trị CSDL POSTGRES (các version 9.), ORACLE 12C trên nền Hệ điều hành Linux. Định dạng database phân cấp theo các schema tháng/năm. 2. Hợp tác với Phòng CNTT & Phòng Kế Hoạch Tổ Chức, cập nhật & bổ sung Master Data vào CSDL, gồm: Các Danh mục Gốc về Thông tin Hành chính – Nhân sự – Chuẩn ICD 10 – Danh mục Dược – Danh mục Viện phí... mang tính đặc thù của riêng BV Kiểm tra & cập nhật các thông số dữ liệu trong phần khai báo thông số của Hệ thống để vận hành chính xác Hệ thống Phần mềm, dữ liệu này thuộc chuẩn chung của Công ty. 3. Khảo sát Quy trình vận hành thực tế của BV (quy trình làm việc tay, dựa trên giấy tờ). Phân tích nghiệp vụ của từng bộ phận người dùng & Tổng hợp lại thành tài liệu nghiệp vụ. Sau khi tổng hợp, sẽ phân tích & "map" với Quy trình vận hành của Hệ thống PM Medisoft HIS theo chuẩn thống nhất chung, giữa các chức năng menu lệnh của các Bộ chương trình. 4. Kiểm tra & Chạy test các Bộ chương trình theo đúng hệ thống Quy trình đã được khảo sát trước đó. Tổ chức phân quyền sử dụng cho user theo từng chức năng của Khoa – Phòng – Khu vực làm việc. Đánh giá và làm việc với nhóm Lập trình để chỉnh sửa, fix các lỗi phát sinh. 5. Tổng hợp & soạn ra các Tài liệu về Quy trình vận hành, các Hướng dẫn sử dụng Phần mềm theo đúng nghiệp vụ chuyên môn, cung cấp cho Phòng CNTT. Phối hợp với Phòng CNTT lên Lịch tập huấn, tổ chức các buổi đào tạo tập trung cho nhân viên/điều dưỡng của BV trong việc sử dụng chương trình. 6. Cài đặt các chương trình cho hệ thống các máy Client của user. Tiến hành cho chạy thử nghiệm theo nguyên tắc: Chạy thử nghiệm cục bộ với 1 vài máy client theo luồng quản lý BN, bao quát hết các chương trình. Ghi nhận, đánh giá quá trình chạy thử cục bộ: o Nếu phát sinh các lỗi (User – Software or Data Errors) hoặc phát sinh yêu cầu cần chỉnh sửa về luồng xử lý của chương trình, dựa trên nghiệp vụ của người dùng; sẽ ghi nhập vào báo cáo, chuyển về Công ty phân tích cùng nhóm Lập trình để hoàn thiện phần mềm. o Khi pass được giai đoạn chạy thử nghiệm cục bộ, lập báo cáo xác nhận từ các Phòng/Ban cùng phối hợp, chuyển sang giai đoạn khởi chạy chính thức! 7. Lên lịch cài đặt set up, cấu hình cho toàn bộ hệ thống các máy Client được đưa vào sử dụng cho toàn BV, theo chuẩn bộ cài đặt riêng của Công ty. Phân chia các chương trình theo từng nhóm nghiệp vụ của người dùng. 8. Khi vận hành chính thức phần mềm, phối hợp chặt chẽ với Phòng CNTT của BV trực tuyến & trực tiếp hỗ trợ người dùng thao tác sử dụng. 9. Theo dõi, khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành phần mềm (lỗi từ người dùng/đường truyền mạng/máy chủ Server/lỗi hệ thống...): Xử lý trực tiếp – can thiệp vào Hệ thống Database bằng Truy vấn SQL – Transaction Tổng hợp các yêu cầu từ người dùng, chuyển thành Phiếu Yêu cầu Hỗ trợ đưa về Công ty Support người dùng liên tục, cho đến khi kết thúc giai đoạn triển khai Hệ thống phần mềm. 10. Cập nhật các yêu cầu từ các Thông tư - Quyết định - Quy định của Bộ Y Tế/BHXH. Xây dựng, phát triển các biểu mẫu báo cáo (BHYT - Viện phí - Dược - Vụ điều trị...) cần thiết, đáp ứng nhu cầu tổng kết số liệu của Bệnh viện. *** Dự án thực hiện gần nhất: - Bệnh viện Tâm Thần Trung Ương 2 (TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) - Ví trí: Trưởng nhóm Triển khai. - Thời gian: triển khai từ 12/12/2017 đến 12/05/2018, hiện đã đi vào hoạt động chính thức.

Mục tiêu nghề nghiệp

- Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài - Mong muốn tìm được chỗ làm có cơ hội thăng tiến tốt - Mong muốn tìm được chỗ làm có mức lương tốt - Mong muốn tìm được nơi có cơ hội cống hiến bản thân tốt

Kỹ năng bản thân

Kỹ năng thuyết trình Lập kế hoạch Dễ dàng thích nghi với môi trường mới Tư duy sáng tạo Kỹ năng làm việc theo nhóm Kỹ năng giao tiếp Giải quyết vấn đề Quản lý thời gian hiệu quả

Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

(Đang cập nhật)