Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Tất cả địa điểm

Level: Tất cả vị trí

Loại hình công việc: Part-time

Mức lương: 20,000,000

Học vấn và bằng cấp

Học trường: Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Thời gian học: 01/1970 ~

Xếp loại: Khá

Chuyên ngành: Điện tử máy tính

Kinh nghiệm làm việc

Tên dự án:

Tên công ty: TESTMASTER SOFTWARE TESTING TRAINING CENTER

Vị trí trong dự án:

Project size: đ

Framework sử dụng: Spring, Jsf

Hệ quản trị:

Thời gian làm: 01/2017 ~ 05/2017

Link demo:

Ngôn ngữ lập trình: (Đang cập nhật)

Mô tả công việc:

Project: iwebshop3.testmaster.vn – ecommerce website: Description: iwebshop3.testmaster.vn is a website for ecommerce about Office Service. It provides some method for customer buy some office object by make online shopping cart and submits to sale department. Process: Analysis / Design Test Case/ Test Execution / Verification / Reporting. Test Method:Blackbox with Functionality Testing, Usability Testing, Interface Testing, Compatibility Testing, Performance Testing, Security Testing. Tools: Bug Tracking, JMeter Platform: Web App, Mobile device.

Mục tiêu nghề nghiệp

Mô tả thêm: - Mong muốn tìm được công việc có thể giúp bản thân phát triển với 1 lộ trình rõ ràng - Mong muốn được làm việc với 1 công ty có quy trình chuẩn

Kỹ năng bản thân

- Kỹ năng phân tích: UML, Software Specification Analysis - Software Testing:Black Box, White Box, Gray Box - Building Test Evironment - Kỹ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ: Subversion SVN, MS Project, MS Visio, Mantis Bug Tracking, VMWave, Genymotion, Selenium IDE, Jira - Databases: SQL server - Operating systems: Windows, Ubuntu 10.04, Android, iOS - Office ToolsMicrosoft Office (Excel, Word, PowerPoint) - Development Process: Scrum, RAD - Kỹ năng về các ngôn ngữ lập trình cơ bản (C/C++) - Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu - Khả năng hòa nhập, thích nghi với môi trường - Cẩn thận, tỉ mỉ - Có kỹ năng đánh giá rủi ro - Có khả năng viết testcase, sử dụng các công cụ log bug... - Đã sử dụng qua công cụ test tự động ( Selenium)

Đăng tuyển miễn phí

Scan để xem trên điện thoại

Hotline: 02462900388

Hotline: 02462911388

Email: system@devwork.vn

(Đang cập nhật)