VIỆC LÀM MỚI

【3819】 Giám đốc kinh doanh dự án

30-09-2021
40,000,000 ~ 50,000,000 đ

【3818】 Chuyên viên kỹ thuật dự án

30-09-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3816】 Senior Java (onsite Kaengnam)

31-08-2021
20,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3814】 BrSE (Tokyo)

30-09-2021
300,000 ~ 350,000 ¥

【3812】 Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án

30-09-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3791】 Project Manager

31-08-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ

【3778】 Frontend Developer

31-08-2021
10,000,000 ~ 15,000,000 đ

【3760】 Automation Test

31-08-2021
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3752】 Java Developer

30-09-2021
20,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3751】 Lập trình viên senior PHP

31-08-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3741】 Senior Java Dev

31-08-2021
35,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3739】 Frontend Developer

30-09-2021
25,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3732】 Business Analyst

31-08-2021
25,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3719】 Automation Tester

31-08-2021
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3718】 SCRUM MASTER

31-08-2021
25,000,000 ~ 35,000,000 đ