VIỆC LÀM MỚI

【3171】 Java Full Stack Developer

25-12-2020
1,200 ~ 1,550 $

【3170】 Xây dựng Web system/Java

31-12-2020
250,000 ~ 300,000 ¥

【3169】 JD - Designer UI/UX

25-12-2020
1,550 ~ 1,900 $

【3166】 Business Analyst

25-12-2020
1,200 ~ 1,550 $

【3162】 Lập trình React Native

12-12-2020
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3161】 Lập trình Node JS

12-12-2020
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3160】 Java Developer

31-12-2020
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3156】 Database Developer

30-12-2020
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3155】 Manual Tester (QA)

30-12-2020
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3153】 Full Stack PHP Developer

30-12-2020
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3152】 Full Stack .Net Developer

30-12-2020
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3151】 REACTJS DEVELOPER

31-12-2020
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3143】 Full-stack .Net Developer

31-12-2020
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3137】 React Native Developer

31-12-2020
20,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3134】 LẬP TRÌNH VIÊN BACK-END .NET

31-12-2020
20,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3129】 PHP Backend Developer

OWS

31-12-2020
20,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3128】 PHP MAGENTO DEVELOPER

OWS

31-12-2020
25,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3085】 Brse làm việc tại Nhật Bản

31-12-2020
40,000,000 ~ 50,000,000 đ

【3078】 PHP Backend Developer

31-01-2021
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3076】 Middle/Senior Java Developer

31-12-2020
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3074】 PHP Developer

31-12-2020
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3073】 Angular Developer

31-12-2020
15,000,000 ~ 25,000,000 đ

【3069】 Project Manager - Quản Trị Dự Án

31-12-2020
30,000,000 ~ 40,000,000 đ

【3068】 RUBY ON RAILS

31-12-2020
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3066】 JUNIOR JAVA WEB DEVELOPER

31-12-2020
15,000,000 ~ 20,000,000 đ

【3065】 QC Engineer

31-12-2020
20,000,000 ~ 30,000,000 đ

【3056】 PHP Dev (Junior)

31-12-2020
10,000,000 ~ 15,000,000 đ