VIỆC LÀM MỚI

【2980】 IOS Dev

15-11-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

【2976】 Chuyên viên Pháp chế kiêm KSNB

GHB

30-09-2020
7,000,000 ~ 10,000,000

【2975】 PHP/Wordpress Developer

30-09-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

【2965】 Junior ReactNative Dev

30-09-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

【2960】 Sub- Project Manager (Japanese)

31-10-2020
40,000,000 ~ 50,000,000

【2957】 Nhân viên Kinh doanh mỹ phẩm, TPCN

GHB

04-10-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

【2949】 Shopify Developer

30-09-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

【2946】 BACK-END DEVELOPER

30-09-2020
30,000,000 ~ 40,000,000

【2945】 Data Collection

30-09-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

【2943】 Java Core Developer

30-09-2020
25,000,000 ~ 35,000,000

【2936】 ReactNative

30-09-2020
15,000,000 ~ 20,000,000

【2931】 Embedded Software Engineer in Tokyo

28-09-2020
40,000,000 ~ 50,000,000

【2930】 System Engineer in Japan

28-09-2020
40,000,000 ~ 50,000,000

【2928】 IT Recruiter

27-09-2020
10,000,000 ~ 20,000,000

【2927】 Product Owner

30-10-2020
30,000,000 ~ 35,000,000