VIỆC LÀM MỚI

【1741】 QA/ Testlead

2019-10-31
11,500,000 - 19,000,000

【1733】 IT System

2019-10-31
18,000,000 - 25,000,000

【1723】 React Native Developer

2019-10-30
16,000,000 - 30,000,000

【1722】 Lập trình viên Java

2019-10-30
12,000,000 - 18,000,000

【1713】 Lập trình viên PHP (Laravel)

NIW

2019-10-30
8,000,000 - 20,000,000

【1712】 [HN] Teamlead .Net

2019-10-30
18,000,000 - 30,000,000

【1711】 [HN] Teamlead Java

2019-10-30
20,000,000 - 25,000,000

【1707】 .Net Developer

2019-10-30
12,000,000 - 25,000,000

【1703】 Lập trình C# ASP.NET MVC

2019-10-30
7,000,000 - 15,000,000

【1702】 Lập trình C# winform

2019-10-30
7,000,000 - 18,000,000

【1694】 Lập trình viên .Net

2019-10-30
12,000,000 - 20,000,000

【1671】 Mobile Developer

2019-10-30
10,000,000 - 20,000,000

【1660】 Frontend Developer

2019-10-30
10,000,000 - 25,000,000

【1658】 NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH GAME

2019-10-30
8,000,000 - 25,000,000

【1655】 Java Developer

2019-10-30
15,000,000 - 25,000,000

【1652】 Thực tập PHP

2019-10-30
Thương lượng

【1651】 LẬP TRÌNH VIÊN JAVA

2019-10-30
10,000,000 - 25,000,000

【1643】 Backend Developer

2019-10-30
12,000,000 - 20,000,000

【1621】 Nodejs Developer

2019-10-30
20,000,000 - 30,000,000

【1615】 Frontend (Vuejs)

DCV

2019-10-30
14 - 25

【1614】 Java web

DCV

2019-11-29
15,000,000 - 20,000,000

【1613】 Java core

DCV

2019-10-30
14,000,000 - 25,000,000