Tài liệu lập trình

Image
Video hướng dẫn lập trình ứng dụng di động – Tự học và xây dựng 10 ứng dụng IOS với SWIFT
[Devwork.vn] Tài liệu IOS cơ bản miễn phí

iOS-Bai1-Tìm hiểu Xcode5

iOS-Bai2-Tìm hiểu iOS Simulator

iOS-Bai3-Ngôn ngữ OBJECTIVED-C

iOS-Bai4-Một số thao tác cơ bản

iOS-Bai5-Một số đối tượng cơ bản