+4M

Ứng viên

+700K

Nhà tuyển dụng

+1.6M

Việc làm

+14M

Lượt ứng tuyển

  • +4,000,000 ứng viên tiếp cận thông tin tuyển dụng
  • Hơn 20 hồ sơ ứng tuyển cho 1 việc làm đăng tuyển tại DEVWORK
  • Tăng hiệu quả 4 - 5 lần so với các phương thức tuyển dụng khác
  • +2,000 lượt xem trung bình cho 1 việc làm