+10K

HR Freelancer

+500

Công ty

+1K

Việc làm

+500

CV

  • +10,000 HR Freelancer tiếp cận
  • Chỉ phải thanh toán khi ứng viên đã đi làm
  • Kho CV khổng lồ
  • Tối ưu chi phí và nguồn lực