DANH SÁCH ỨNG VIÊN

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

William Bui

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Vũ Huy Hoàng

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Ngọc Thảo

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Đinh Nhật Anh

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Thịnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Mai Văn Thăng

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Đỗ Thu Hà

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Phạm Minh Tuấn

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Đức Khôi

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Tôn Quốc Việt

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Đăng Trường

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Ngô Anh Vũ

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Anh Tuấn

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Tú Anh

Kỹ năng: AndroidJavaHTML5. . .

Kinh nghiệm: 3 năm

Lê Quang Dũng

Kinh nghiệm: 2 năm

Trần Minh Sang

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Tứ Phúc

Kỹ năng: ASP.NETC++.NET. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đỗ Huỳnh Đức

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Duy Long

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Chu Văn Thấm

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Văn Tiến

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đoàn Trung Đức

Kỹ năng: QAQCTester. . .

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Thị Ý Nhi

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Thu Thủy

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Liên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Trung Tùng

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

La Thị Anh Thư

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lâm Phúc Hậu

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đào Hoài Hưng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Thị Kim Thoa

Kỹ năng: ASP.NET.NETBridge Engineer. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Thị Cẩm Nhung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đặng Công Tình

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Thắng Tạ Quang

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Tuấn Hùng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hoàng Thị Thư

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Trung Biên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trịnh Xuân Nam

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Đình Rin

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: 1 năm

Hjruchj Nguyen

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Triệu Huy Tuân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Mai Thế Quyền

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: 1 năm