DANH SÁCH ỨNG VIÊN

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Chu Phi Hùng

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Trần Bá Vũ

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Trần Xuân Chương

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Lục Thới Sang

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Ngân

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Trần Đặng Quốc Thắng

Kỹ năng: PHPPHP LaravelPHP Codeigter. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Anh Tâm

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Quang Hòa Mai

Kỹ năng: PHPASP.NETJava

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Phạm Nhật Tiến

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Thị Huyền

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Chuyên

Kinh nghiệm: 4 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Thị Thu Nhanh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Văn Huy

Kỹ năng: PHPASP.NET.NET. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Hoàng Anh Tuấn

Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Đào Duy Khánh

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Thủy Nguyễn

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Lê Văn Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Trường An

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#. . .

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Nguyễn Trọng Tâm

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Địa điểm: Tất cả địa điểm.

Hữu Hải

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa điểm: Tất cả địa điểm.