Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Android"

Có 13 Kết quả tìm kiếm.

Phạm Thanh Tùng

Phạm Thanh Tùng

Kỹ năng: Android

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Huỳnh Thiện Nhơn

Huỳnh Thiện Nhơn

Kinh nghiệm: 1 năm

Bùi Hữu Lộc

Bùi Hữu Lộc

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Phạm Tùng

Phạm Tùng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Tú Anh

Nguyễn Tú Anh

Kinh nghiệm: 3 năm

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Tùng

Kinh nghiệm: 2 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Android"