Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Android"

Có 13 Kết quả tìm kiếm.

Phạm Thanh Tùng

Phạm Thanh Tùng

Kỹ năng: Android

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Huỳnh Thiện Nhơn

Huỳnh Thiện Nhơn

Kinh nghiệm: 1 năm

Bùi Hữu Lộc

Bùi Hữu Lộc

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Phạm Tùng

Phạm Tùng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Tú Anh

Nguyễn Tú Anh

Kinh nghiệm: 3 năm

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Tùng

Kinh nghiệm: 2 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Android"

Có 18 Kết quả tìm kiếm.

Senior Mobile Apps Engineer (Android)

2019-10-31
5,000,000 - 12,000,000

04 Android Developer ( Up to 1000$)

2019-10-31
9,000,000 - 25,000,000

Mobile Apps Developer (Android, iOS)

2019-10-31
5,000,000 - 8,000,000

iOS Developer (Objective C, Swift)

2019-10-31
7,000,000 - 20,000,000

Mobile Apps Developer (Android/iOS)

2019-10-31
6,000,000 - 12,000,000

02 Android developers

2019-10-31
6,000,000 - 12,000,000

Senior Mobile Developer (iOS, Android)

2019-10-31
8,000,000 - 25,000,000

Suno tuyển dụng Mobile Android Developers

2019-10-31
12,000,000 - 25,000,000

Mobile developer ( Android ) <Urgent>

2019-10-31
10,000,000 - 15,000,000

Mobile Apps Dev (iOS, Android)

2019-10-31
10,000,000 - 16,000,000

(Senior) Android Engineer

MS

2019-10-31
5,000,000 - 7,000,000

Mobile Apps Dev (Android/iOS) ~$1500.

BS

2019-10-31
12,000,000 - 15,000,000