Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Android"

Có 18 Kết quả tìm kiếm.

ngothithuthuy

ngothithuthuy

ngothi thu thuy

Kỹ năng: Android

Kinh nghiệm: 1 năm

Đặng Quang huy

Đặng Quang huy

Đặng Quang Huy

Kỹ năng: Android

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

NGUYỄN NGỌC CHI

NGUYỄN NGỌC CHI

Nguyễn Quốc Vũ

Kinh nghiệm: 1 năm

Đặng Trường Giang

Đặng Trường Giang

Đặng Trường Giang

Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Văn Huy

Lê Văn Huy

huy

Kỹ năng: Android

Kinh nghiệm: 1 năm

Phạm Thanh Tùng

Phạm Thanh Tùng

Kỹ năng: Android

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Huỳnh Thiện Nhơn

Huỳnh Thiện Nhơn

Kinh nghiệm: 1 năm

Bùi Hữu Lộc

Bùi Hữu Lộc

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Phạm Tùng

Phạm Tùng

Kinh nghiệm: 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Android"

Có 15 Kết quả tìm kiếm.

Lập trình viên mobile

2019-08-30
8,000,000 - 16,000,000