Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "C++"

Có 22 Kết quả tìm kiếm.

Phan Xuân Trình

Phan Xuân Trình

Phan Xuân Trình

Kỹ năng: C++C#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Văn Quý

Vũ Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Đặng Sơn Tùng

Đặng Sơn Tùng

Kinh nghiệm: 3 năm

Nguyễn Duy Trường

Nguyễn Duy Trường

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh

Kỹ năng: C++

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Thành Nhân

Phạm Thành Nhân

Kỹ năng: C++

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Anh Tâm

Nguyễn Anh Tâm

Kinh nghiệm: 1 năm

Ngô Lương Thanh Trà

Ngô Lương Thanh Trà

Kỹ năng: ASP.NETC++.NETC#

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Đức Đạt

Nguyễn Đức Đạt

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "C++"

Có 8 Kết quả tìm kiếm.

IT- Lập Trình Viên

VNP

2019-06-30
7,000,000 - 10,000,000

Tuyển dụng React Native

2019-07-31
8,000,000 - 12,000,000