Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Mobile Apps"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

.NET

.NET

Ấnờ Ân NhờÂn Nhân

Kỹ năng: .NETC#Mobile Apps

Kinh nghiệm: 3 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Mobile Apps"

Có 24 Kết quả tìm kiếm.

[Devwork] Android Developer [Up to $1500]

2019-02-28
11,000,000 - 34,000,000

[Devwork] iOS Developer [Up to $1500]

2019-02-28
11,000,000 - 34,000,000

[Devwork] Senior iOS Developer

2019-01-31
Thương lượng

[Devwork] Android App Developers

2019-02-28
27,000,000 - 46,000,000

Project Manager (Mobile and Web app)

2019-01-31
15,000,000 - 30,000,000

[Devwork] Senior Android Developer

2019-01-31
Thương lượng

[Devwork] UI Designer

2019-01-31
Thương lượng