Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Mobile Apps"

Có 3 Kết quả tìm kiếm.

Bùi Quang Trung

Bùi Quang Trung

Bùi Quang Trung

Kỹ năng: C++Mobile AppsiOS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Cao Thiên Duy

Hồ Cao Thiên Duy

Hồ Cao Thiên Duy

Kỹ năng: iOSMobile Apps

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Bùi Bá Chung

Bùi Bá Chung

Kinh nghiệm: 3 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Mobile Apps"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

Lập trình viên mobile

2019-08-30
8,000,000 - 16,000,000