Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Headhunter"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

Khuất Quang Đức

Khuất Quang Đức

Khuất Quang Đức

Kỹ năng: Headhunter

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Hoàng Thị Thủy

Hoàng Thị Thủy

Hoàng Thị Thủy

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Danh sách công việc có kỹ năng "Headhunter"

Có 1 Kết quả tìm kiếm.