Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "ASP.NET"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

sdsadasdasda

sdsadasdasda

Đừng Tìm Nick Tôi

Kỹ năng: NodeJSASP.NETiOS

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "ASP.NET"

Có 18 Kết quả tìm kiếm.

[Devwork] .NET Developer (C#, ASP.Net)

2019-03-29
14,000,000 - 34,000,000

[Devwork] 08 .NET Developers (C#, ASP.NET)

FSI

2019-03-21
Thương lượng

.NET Developer (C#, ASP.Net)

2019-02-01
15,000,000 - 20,000,000

[Urgent] .NET Developer (C#, SQL)

2019-10-31
10,000,000 - 15,000,000

Senior Developer /Developer (Java,.NET)

2019-10-31
12,000,000 - 15,000,000