Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "ASP.NET"

Có 67 Kết quả tìm kiếm.

Bùi Ngọc Tuyên

Bùi Ngọc Tuyên

Bùi Ngọc Tuyên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

CV

CV

Trang Hai

Kinh nghiệm: 1 năm

Văn Đinh Nhật Minh

Văn Đinh Nhật Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Văn Quý

Vũ Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Đặng Sơn Tùng

Đặng Sơn Tùng

Kinh nghiệm: 3 năm

Huỳnh Thiện Nhơn

Huỳnh Thiện Nhơn

Kinh nghiệm: 1 năm

Huỳnh Quang Hường

Huỳnh Quang Hường

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Luật Nt

Luật Nt

Kỹ năng: PHPASP.NET.NETC#Java

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Thị Cúc

Nguyễn Thị Cúc

Kỹ năng: PHPASP.NET.NETC#Java

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Chu Quang Ngọc

Chu Quang Ngọc

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "ASP.NET"

Có 11 Kết quả tìm kiếm.

Lập trình Fullstack

2019-06-30
12,000,000 - 20,000,000

Tuyển dụng C# sernior developer

2019-06-30
10,000,000 - 25,000,000

.NET Developer (C#, ASP.NET)

2019-07-10
7,000,000 - 15,000,000