Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "ASP.NET"

Có 68 Kết quả tìm kiếm.

CV

CV

Trang Hai

Kinh nghiệm: 1 năm

Văn Đinh Nhật Minh

Văn Đinh Nhật Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Văn Quý

Vũ Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Đặng Sơn Tùng

Đặng Sơn Tùng

Kinh nghiệm: 3 năm

Huỳnh Thiện Nhơn

Huỳnh Thiện Nhơn

Kinh nghiệm: 1 năm

Huỳnh Quang Hường

Huỳnh Quang Hường

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Luật Nt

Luật Nt

Kỹ năng: PHPASP.NET.NETC#Java

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Thị Cúc

Nguyễn Thị Cúc

Kỹ năng: PHPASP.NET.NETC#Java

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Chu Quang Ngọc

Chu Quang Ngọc

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Minh Viễn

Phạm Minh Viễn

Kinh nghiệm: 2 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "ASP.NET"

Có 9 Kết quả tìm kiếm.