Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Kĩ sư điện tự động hóa"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

Trần Thị Ngọc Sương

Trần Thị Ngọc Sương

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Lê Văn Tính

Lê Văn Tính

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên