Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Thiết kế đồ họa"

Có 82 Kết quả tìm kiếm.

Đặng Đức Tuấn

Đặng Đức Tuấn

Đặng Tuấn

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Lương Vũ Hải

Lương Vũ Hải

Nguyễn Thị Thủy

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Phạm Khánh Nhung

Phạm Khánh Nhung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Trung

Vũ Trung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phan Nguyễn Quỳnh Thy

Phan Nguyễn Quỳnh Thy

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Dương Ngọc Khánh

Dương Ngọc Khánh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đặng Công Nhật

Đặng Công Nhật

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Đặng Anh Tùng

Đặng Anh Tùng

Kinh nghiệm: 2 năm

Phan Thị Uyên Em

Phan Thị Uyên Em

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Thiết kế đồ họa"

Có 1 Kết quả tìm kiếm.

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

2019-09-30
8,000,000 - 20,000,000