Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "CSS3"

Có 118 Kết quả tìm kiếm.

Bùi Quang Trung

Bùi Quang Trung

Trung Bùi

Kỹ năng: ASP.NET.NETCSS3

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Mạnh Tường

Lê Mạnh Tường

Nguyễn phương linh

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript

Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN NGỌC CHI

NGUYỄN NGỌC CHI

Nguyễn Quốc Vũ

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Cao Cường

Nguyễn Cao Cường

Nguyễn Cao Cường

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Hoàn Giao

Nguyễn Hoàn Giao

Trần Linh

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Nhật Lệ

Nguyễn Nhật Lệ

Nguyen Nhat Le

Kỹ năng: PHPHTML5CSS3

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Ngô Thị Quỳnh Hương

Ngô Thị Quỳnh Hương

Ngô Thị Quỳnh Hương

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "CSS3"

Có 4 Kết quả tìm kiếm.

Frontend Developer

2019-09-15
10,000,000 - 25,000,000

Web Developer (Front-end)

2019-08-25
10,000,000 - 12,000,000

Java web

DCV

2019-08-31
15,000,000 - 25,000,000

Front-end Web Developer

NIW

2019-08-31
8,000,000 - 25,000,000