Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "NodeJS"

Có 13 Kết quả tìm kiếm.

Bùi Ngọc Tuyên

Bùi Ngọc Tuyên

Bùi Ngọc Tuyên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

sVdv

sVdv

4nan

Kinh nghiệm: 1 năm

CV

CV

Trang Hai

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thiên Sinh

Nguyễn Thiên Sinh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "NodeJS"