Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Other"

Có 240 Kết quả tìm kiếm.

Phan Tấn Tài

Phan Tấn Tài

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Thanh Hải

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trịnh Mỹ Hằng

Trịnh Mỹ Hằng

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Văn Sơn

Nguyễn Văn Sơn

Kinh nghiệm: 3 năm

Chử Quốc Phương

Chử Quốc Phương

Kinh nghiệm: 4 năm

Vi Văn Thông

Vi Văn Thông

Kinh nghiệm: 1 năm

Phạm Thị Liên

Phạm Thị Liên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trương Thị Thảo

Trương Thị Thảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Võ Hùng Triết

Võ Hùng Triết

Kinh nghiệm: 1 năm

Đặng Minh Đức

Đặng Minh Đức

Kinh nghiệm: 1 năm