Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "ReactJS"

Có 3 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Hữu Hoàng

Nguyễn Hữu Hoàng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Chánh Hiếu

Nguyễn Chánh Hiếu

Kinh nghiệm: 2 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "ReactJS"

Có 3 Kết quả tìm kiếm.

PHP Developer

2019-06-30
22,000,000 - 30,000,000

02 BrSE tiếng Nhật

2019-05-31
700 - 1,500

React Native Developer

2019-05-31
700 - 1,500